Nieuwkoop

Het geheim van Nieuwkoop

In Nieuwkoop kom je niet zomaar. Je moet er echt naar toe. Het ligt aan zijn eigen Nieuwkoopse plassen een heel klein beetje verscholen, wat stiekem mooi te wezen. Wie Nieuwkoop heeft gevonden blijft er of komt er steeds weer terug. Nieuwkoop kent, zo zegt men, geen bezoekers enkel liefhebbers.

De burgemeester van Nieuwkoop,
Dr. G.O. van Veldhuizen

 

Het Dorp Nieuwkoop

Nieuwkoop is ontstaan als een gemeenschap van veenontginners, die de moerasachtige woestenij hier hebben omgevormd tot weiland en akkers. Vanaf de zestiende eeuw werd het turfsteken echter de belangrijkste bron van inkomsten. Doordat veengronden massaal werden afgegraven ontstonden er grote en diepe plassen, de Nieuwkoopsche Poel, nu  bekend als de Nieuwkoopse plassen. Dit veroorzaakte veel wateroverlast. In de zeventiende eeuw werd de waterhuishouding in het gebied sterk verbeterd door de bouw van molens en sluizen en aan het aan het einde van de achttiende eeuw werd besloten tot de droogmaking van een gedeelte van de plassen

Het oudste deel van het dorp Nieuwkoop bestaat uit lintbebouwing en ligt als het ware uitgerekt langs de westkant van De Nieuwkoopse Plassen. De woningen aan de plas liggen op een geheel door water omgeven perceel en met niet minder dan 226 bruggen en brugjes, is het met 14 kilometer het op een na langste dorp van ons land.

 

Het centrum

In het centrum van Nieuwkoop, het Reghthuysplein, vindt u leuke cafe’s, uitstekende restaurants en gezellige terrassen. Er is een verscheidenheid aan winkels en verschillende mooie monumenten. Het centrum is makkelijk te vinden want op het dorpsplein staat de vijfendertig meter hoge Reghthuystoren.

 

De gemeente Nieuwkoop

De gemeente Nieuwkoop bestaat sinds de herindeling van 2007 uit de kernen: Nieuwkoop, Noorden, Woerdense Verlaat, Ter Aar, Langeraar,  Korteraar, Papenveer, Nieuwveen, Zevenhoven, Vrouwenakker, Aardam, De Meije (deels), Noordse Dorp en Noordeinde.

De totale oppervlakte van de gemeente bedraagt ruim  9000 hectare waarvan 2000 ha beschermd Natuurgebied en 1600 ha water.

Gemeente Nieuwkoop heeft 27916 inwoners.

 

Mooie Polders

De dorpen liggen in polders, waar er nog koeien en schapen in de weilanden grazen. Er zijn schilderachtige vergezichten, natuurgebieden, boerenslootjes, riviertjes en rivieren , molens, de Langeraarse en de schitterende Nieuwkoopse plassen.

 

Midden in het groene Hart

Nieuwkoop, midden in het Groene Hart van Holland, is een recreatiegemeente bij uitstek.
De gemeente beschikt over verschillende monumenten en musea. Er is een verscheidenheid aan horecabedrijven, gezellige terrassen, uitstekende restaurants en logeeraccommodaties.